Web Editor

Seminár o výuke čs. dejín

Česko-slovenská komisia historikov pripravuje na jeseň 2022 seminár Česko-slovenské dejiny vo výuke, spoluorganizátormi budú Muzeum hlavního města Prahy a Historický ústav AV ČR, v.v.i.. Seminár

Čítať viac »

Nová publikácia na stiahnutie

Novovydanú publikáciu Milana Ducháčka, Jitky Bílkovej a kolektívu Václav Chaloupecký a generace roku 1914 : Otazníky české a slovenské historiografie v ére první republiky (Liberec –

Čítať viac »
Nič viac na zobrazenie