Slovenská časť komisie

PhDr. Richard Pavlovič, PhD.

predseda, Štátny archív v Košiciach

plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.

Vojenský historický ústav, Bratislava

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Mgr. Diana Duchoňová, PhD.

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Mgr. Matej Hanula, PhD.

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

Filozofická fakulta Univerzity Mateja v Banskej Bystrici

Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove