Podujatia v rámci zasadnutí komisie

Naše predošlé podujatia

 zasadnutiemiestorokprogram
23.Olomouc2005stiahni
24.Bratislava2006stiahni
25.Ostrava2006stiahni
26.Košice2007stiahni
27.Praha2007stiahni
28.Trenčín2008stiahni
30.Svidník2009stiahni
31.Olomouc2009stiahni
32.Banská Bystrica2010stiahni
33.Český Těšín2010stiahni
34.Komárno2011stiahni
35.Praha2011stiahni
36.Skalica2012stiahni
37.Uherské Hradiště2012stiahni
39.Košice2013stiahni
40.Bratislava2014stiahni