Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Košiciach

58. zasadnutie Česko-slovenskej komisie historikov sa uskutoční v dňoch 16. – 18. apríla 2024 na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zasadnutie sa uskutoční vďaka podpore Medzinárodného vyšehradského fondu. V rámci zasadnutia komisia so spoluorganizátormi pripravuje seminár Koncept elít a česko-slovenský kontext. Srdečne pozývame!