Zasadnutia

   zasadnutie  dátum
1. Praha 22. – 23. november 1994
2. Bratislava 27. – 28. február 1995
3. Brno 20. – 21. október 1995
4. Nitra 21. – 22. marec 1996
5. Olomouc 2. – 4. október 1996
6. Prešov 8. – 10. apríl 1997
7. Brno 22. – 23. október 1997
8. Banská Bystrica 11. – 13. marec 1998
9. Praha 5. – 8. október 1998
 10. Trnava 10. – 12. marec 1999
 11. Hradec Králové 2. – 4. november 1999
 12. Bratislava 11. – 13. apríl 2000
 13. České Budějovice 7. – 9. november 2000
 14. Nitra 9. – 11. apríl 2001
 15. Ústí nad Labem 5. – 7. november 2001
 16. Košice 9. – 11. apríl 2002
 17. Praha 14. – 16. november 2002
 18. Bratislava 8. – 10. apríl 2003
 19. Opava 21. – 23. október 2003
 20. Stará Lesná 21. – 24. apríl 2004
 21. Pardubice 9. – 11. november 2004
 22. Martin 12. – 14. apríl 2005
 23. Olomouc 8. – 10. november 2005
 24. Bratislava 4. – 6. apríl 2006
 25. Ostrava 7. – 9. november 2006
 26. Košice 17. – 19. apríl 2007
 27. Praha 6. – 8. november 2007
 28. Trenčín 8. – 10. apríl 2008
 29. Scheinfeld 25. – 28. september 2008
 30. Svidník 20. – 23. apríl 2009
 31. Olomouc 20. – 22. október 2009
 32. Banská Bystrica 13. – 15. apríl 2010
 33. Český Těšín 19. – 21. október 2010
 34. Komárno 31. máj – 2. jún 2011
 35. Praha 18. – 20. október 2011
 36. Skalica 17. – 20. apríl 2012
 37. Uherské Hradiště 16. – 18. október 2012
 38. Luhačovice 15. – 17.  apríl 2013
 39. Košice 21. – 23. október 2013
 40. Bratislava 8. – 10. apríl 2014
 41. Plzeň 14. – 16. október 2014
 42. Ružomberok 21. – 23. apríl 2015
 43. Hradec Králové 13. – 15. október 2015
 44. Prešov 12. – 15. apríl 2016
 45. Liberec 18. – 20. október 2016
46. Žilina 25. – 27. apríl 2017
47. Cheb 22. – 24. november 2017
48. Martin 24. – 26. apríl 2018
49. Praha 23. – 25. október 2018
50. Banská Bystrica 24. – 26. apríl 2019
51. Brno 5. – 7. november 2019
52. Košice (online) 21. apríl 2021
53. Zlín 12. – 14. október 2021
54. Bratislava  10. – 12. máj 2022
55. Praha  18. – 20. október 2022
56. Šamorín 18. – 20. apríl 2023
57. Ostrava 10. – 12. október 2023
58. Košice 16. – 18. apríl 2024
59. Ústí nad Labem 15. – 17. október 2024
60. Banská Bystrica apríl 2025