The list of Authors

2019-2020

Mgr. Júlia Čížová, Institute of History of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava

julia.cizova@savba.sk

 

Dr. phil. Dirk Mathias Dalberg, M.A., Institute of Political Science of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava

dirk.dalberg@savba.sk

 

Mgr. Ondrej Ficeri, PhD., Centre of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Sciences, Košice

oficeri@saske.sk

 

doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Institute of Political Science of the Slovak Academy of Sciences, Bratislavaň

vladimir.gonec@savba.sk

 

PhDr. Peter Jašek, PhD., Nation’s Memory Institute, Bratislava

jasek@upn.gov.sk

 

Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Institute of Political Science of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava

norbert.kmet@savba.sk

 

Mgr. Michal Macháček, PhD., Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences, Prague

 

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Faculty of Arts, Charles University, Prague

jan.rychlik@tul.cz

 

PhDr. Peter Weiss, CSc., Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Bratislava

peter.weiss@mzv.sk

 

 

1/2021

prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Bratislava

juraj.sedivy@uniba.sk

 

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, Prague

jiri.cajthaml@cvut.cz

 

Ing. Tomáš Janata, Ph.D., Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, Prague

tomas.janata@cvut.cz

 

Ing. Jiří Krejčí, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, Prague

jiri.krejci@cvut.cz

 

Mgr. Petra Jílková, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, Prague

petra.jilkova@cvut.cz

 

Mgr. Adam Górka, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice – Blekinge Institute of Technology, Karlskrona

adam.gorka@upjs.sk

 

Mgr. Miriama Filčáková, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice

miriama.filcakova@student.upjs.sk

 

Mgr. Katarína Lukáčová, PhD., Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice

katarina.hromulakova@upjs.sk

 

Mgr. Světlana Ptáčníková, Security Services Archive, Prague

svetlana.ptacnikova@ustrcr.cz

 

PhDr. Lucia Tokárová, PhD., State Archives in Košice, Košice

lucia.tokarova@minv.sk

 

PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Institute of History of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava

ivan.kamenec@savba.sk

 

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., Military History Institute Prague, Prague

prokop.tomek@vhu.cz

 

Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., Nation’s Memory Institute, Bratislava

sivos@upn.gov.sk

 

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., Institute of History of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava

roman.holec@savba.sk

 

Mgr. et Mgr. Kateřina Hrušková, Faculty of Science-Humanities and Education, Technical University of Liberec, Liberec

katerina.hruskova@tul.cz

 

2/2021

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Bratislava

roman.holec@savba.sk

 

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., Institute of History of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava

ludovit.hallon@savba.sk

 

Mgr. et Mgr. Milan Balaban, Ph.D., Tomas Bata University in Zlín – Bata Information Centre, Zlín

 

Mgr. Jan Herman, Tomas Bata University in Zlín – Bata Information Centre, Zlín

 

PhDr. Zdeněk Pokluda, Tomas Bata University in Zlín – Bata Information Centre, Zlín

 

doc. PhDr. Igor Lichtej, CSc., Uzhhorod National University, Uzhhorod

 

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Faculty of Science-Humanities and Education, Technical University of Liberec, Liberec

jan.rychlik@tul.cz

 

Mgr. Michal Mako, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

michal.mako@phil.muni.cz

 

PhDr. Milan Ducháček, Ph.D., Faculty of Science-Humanities and Education, Technical University of Liberec, Liberec

milan.duchacek@tul.cz

 

1/2022

Mgr. Blažena Pavlovkinová
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Bratislava

blazena.pavlovkinova@uniba.sk

 

Prof. PhDr. Roman Holec, Ph.D.
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Bratislava

roman.holec@savba.sk

 

Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Faculty of Science-Humanities and Education, Technical University of Liberec, Liberec
jan.rychlik@tul.cz

 

Doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Bratislava,

vladimir.gonec@savba.sk

 

Doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

mira.nabelkova@ff.cuni.cz

 

Dr. René Küpper
Collegium Carolinum

rene.kupper@collegium-carolinum.de

 

 

Mgr. Vojtěch Čurda, Ph.D.
Pražská konzervatoř, Praha

vojtech.curda@prgcons.cz

 

PhDr. Vojtech Čelko
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, Praha,

celko@usd.cas.cz

 

PhDr. Eva Bílková
Státní okresní archiv Jičín

eva.bilkova@uhapa.cz

 

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

miroslav.michela@ff.cuni.cz

 

Mgr. Martin Hromek, Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

hromek@phil.muni.cz

 

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava,

viliam.cicaj@savba.sk