Nový predseda slovenskej časti komisie

Slovenský národný komitét historikov na svojom zasadnutí 14. decembra 2023 menoval na základe §6 Štatútu SNKH Richarda Pavloviča za predsedu slovenskej časti Česko-slovenskej komisie historikov. Predchádzajúcimi predsedami komisie boli Ivan Kamenec (1994 – 2014) a Roman Holec (2014 – 2023). Najbližšie vedecké podujatie komisie na tému Koncept elít sa uskutoční na Katedre histórie UPJŠ v Košiciach 17. apríla 2024.