Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať na Ostravskej univerzite v Ostrave

Česko-slovenská komisia historikov bude mať v dňoch 10. – 12. októobra 2023 svoje 57. zasadnutie na Katedre histórie Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity. V rámci zasadnutia sa v stredu 11. októbra 2023 uskutoční seminár Hospodářské a sociální aspekty česko-slovenských vztahů, viac info v prílohe

 

Seminár o hospodárskych a sociálnych aspektoch našich dejín – Ostrava 2023