Nová publikácia na stiahnutie

Novovydanú publikáciu Milana Ducháčka, Jitky Bílkovej a kolektívu Václav Chaloupecký a generace roku 1914 : Otazníky české a slovenské historiografie v ére první republiky (Liberec – Praha – Turnov, 208) si môžte voľne stiahnuť na nasledujúcej adrese:

https://khi.fp.tul.cz/cinnost/publikace