Seminár a zasadnutie komisie v Zlíne

Česko-slovenská komisia historikov v rámci svojho 53. zasadnutia v Zlíne organizuje v spolupráci s Historickým ústavom AV ČR a Státním okresním archivem Zlín dńa 13. októbra 2021 o 9.00 seminár Fenomén Baťa v kontexte česko-slovenských vzťahov.

 

 

Místo konaní

Alternativa – Kulturní institut Zlín, Budova
Kolektivního domu, Osvoboditelů 3778, Zlín

 

Program

 

První
blok 9.00 – 10.30

 

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. – Historický ústav SAV, Bratislava

 

Baťa a Pálka – dve podnikateľské filozofie,
ich zdroje a výsledky

 

 

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. – Historický ústav SAV, Bratislava

 

Vzťah koncernu Baťa k režimu
Slovenskej republiky 1939-1945 (na stránkach novín Budovateľ)

 

 

diskuse

 

 

 

 

Druhý blok 11.00 – 12.30

 

 

 

Mgr. Martin Marek, Ph.D. – Státní okresní archiv Zlín

 

Dynamika a nehybnost. Odlišné výsledky baťovského podnikání ve
slovenských Šimonovanech a švýcarském Möhlinu”

 

 

Mgr. David Valůšek – Státní okresní archiv Zlín

Možnosti
výzkumu (nejen) baťovského podnikání ve fondech Státního okresního archivu Zlín

 

diskuse

Třetí
blok 14.30 – 16.30

 

Projekce dokumentárního
filmu režiséra Petra Kerekese

Baťa, první globalista

Úvodní slovo Pavel Hajný

 

diskuse