Seminár o výuke čs. dejín

Česko-slovenská komisia historikov pripravuje na jeseň 2022 seminár Česko-slovenské dejiny vo výuke, spoluorganizátormi budú Muzeum hlavního města Prahy a Historický ústav AV ČR, v.v.i.. Seminár sa uskutoční v Prahe 19. októbra 2022, výstupy budú publikované v recenzovanom časopise Česko-slovenská historická ročenka.  Call for papers v prílohe:

Callforpapers-2022-Praha