Vyšlo nové číslo Česko-slovenskej historickej ročenky

Česko-slovenská historická ročenka sa transformovala na časopis, jej vydavateľmi pod gesciou Česko-slovenskej komisie historikov sú Historický ústav AV ČR, v.v.i., Masarykova univerzita a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Popri tlačenej podobe v rámci politiky open access je aktuálne číslo 1/2021 ihneď prístupné aj v elektronickej podobe na stránkach komisie:
Česko-slovenská historická ročenka