Odloženie zasadnutia česko-slovenskej komisie historikov v Košiciach

Česko-slovenská komisia historikov odkladá svoje zasadnutie v Košiciach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na apríl 2021.