Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Košiciach

Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 21. – 23. apríla 2020 zasadať v Košiciach na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 22. apríla 2020 o 9.00 sa v budove Platón na Moyzesovej 9 uskutoční seminár História v digitálnej ére. Referáty sa budú týkať pamäťových portálov, portálov na prístup k digitalizovaným dokumentom ako aj portálov na prístup do archívov. Podrobný program zverejníme neskôr.