Jana Piroščáková – Slovenské pohádky a pověsti (niekoľko poznámok k česko-slovenským literárnym vzťahom)