Vyšla Česko-slovenská historická ročenka 2012

Prednedávnom vyšiel ďalší zväzok edičnej rady Česko-slovenská historická ročenka, tentokrát s vročením 2012. Obsahuje materiály zo seminára, ktorý sa uskutočnil počas zasadania komisie v Uherskom Hradišti v októbri 2012 a štúdie z konferencie Minulost je bitevním polem současníku, ktorá prebehla v januári 2013 v Prahe pri príležitosti 80. narodenín Prof. PhDr. Viléma Prečana, CSc. Ročenka 2012 obsahuje tiež dva komentované dokumenty, prvý redigoval Vilém Prečan (Slovensko od Mnichova 1938 do porážky povstání očima Gustáva Husáka), druhý pripravil Jan Rychlík (Návrh zákona o zemském zřízení z léta 1990). Česko-slovenskú historickú ročenku 2012 podporila Edičná rada SAV a vydalo Vydavateľstvo Veda v roku 2013. Ročenka 2013 vyjde v priebehu prvého polroka roku 2014.