Správa o uskutočnenom podujatí

V dňoch 31.5. – 2. 6. 2011 sa v Komárne uskutočnilo 34. (jarné) zasadanie Česko-slovenskej komisie historikov. Prvý deň podujatia bol venovaný internému zasadaniu komisie. Riešili sa na ňom otázky IVF-projektu, programu seminára, programu nasledujúcich zasadaní, pripravovaných webovských stránok komisie, stavu príprav nasledujúcich čísel ročenky a ďalšie otázky. Na pôde Univerzity J. Selyeho prijal v podvečerných hodinách členov komisie rektor univerzity a dekan hosťujúcej fakulty.

Dňa 1. 6. sa na pôde univerzity konal seminár na tému Mesto a región na novej hranici / Nová hranica v meste a regióne za účasti historikov, etnológov a sociológov z piatich krajín. Išlo o prvé podujatia v rámci schváleného Visegrádskeho projektu o formách nacionalizmu v strednej Európe v 20. storočí.

V podvečerných hodinách prijal komisiu a jej hostí primátor mesta na radnici v Komárne.

Dňa 2. 6. sa konala druhá časť zasadania komisie, vyhodnocoval sa seminár z predchádzajúceho dňa a ukončili sa prípravy na liberecký seminár v auguste 2011 a na 35. (jesenné) zasadanie komisie v októbri 2011 v Prahe.