Skončil sa 9. ročník konferencie pre mladých historikov v Hradci Králové

Na už tradičnej konferencii pre mladých historikov České, slovenské a československé dějiny 20. století  v Hradci Králové sa zúčastnilo viac ako 50 historikov z Čiech a Slovenska. Česko-slovenskú komisiu historikov na tomto podujatí zastupovalo šesť jej členov : Vojtech Čelko, Jan Němeček, Jan Mervart, Jaroslav Pažout, Richard Pavlovič a Miloslav Čaplovič.