Vojtech Čelko – Učiteľ, priateľ, spolupracovník (Jozef Jablonický 90)