Jan Rychlík – Slovensko v koncepci československých dějin v době existence Československa