Zo všetkých strán

Zo všetkých strán
Vojtech Čelko

Publikácia prináša texty Vojtecha Čelka za posledných 40 rokov. Týkajú sa rôznych oblastí česko-slovenských vzťahov a osobností česko-slovenského kontextu.