Nový predseda slovenskej časti komisie

Slovenský národný komitét historikov na svojom zasadnutí 3. apríla 2014 schválil prof. PhDr. Romana Holeca, CSc. za predsedu slovenskej časti Česko-slovenskej komisie historikov. Roman Holec nahradil v tejto funkcii Ivana Kamenca, ktorý bol predsedom slovenskej časti komisie od jej vzniku v roku 1994.