Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Bratislave

V dňoch 8. – 10. apríla 2014 sa v Bratislave uskutoční jubilejné 40. zasadnutie Česko-slovenskej komisie historikov. Komisia vznikla v roku 1994, teda v tomto roku si pripomína 20. výročie vzniku. Okrem interného rokovania komisie sa uskutoční aj celodenný seminár Umenie vo vojne – Vojna v umení (Pamäť 1. svetovej vojny v literatúre a umení). Seminár sa bude konať v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej 3 v Bratislave (vchod cez predajňu Veda) 9. apríla 2014 od 9:00.

40. zasadnutie Bratislava seminár PDF