Cena Česko-slovenskej komisie historikov

Cenu udeľuje každý rok na svojom jarnom zasadnutí Česko-slovenská / Slovensko-česká komisia historikov (ďalej len Komisia) za kvalifikačnú prácu z dejín česko-slovenských vzťahov, ktorá bola úspešne obhájená v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Viac info: cena_komisie