45. zasadnutie komisie sa bude konať v Liberci

V dňoch 18. – 20. októbra 2016 sa v na Katedře historie Fakulty pedagogické a přírodovědně-humanitní Technické univerzity v Liberci uskutoční 45. zasadnutie Česko-slovenskej komisie historikov. Tamojšia katedra pod vedením člena komisie Dr. Jaroslava Pažouta pripravila na 19. októbra seminár Vnitřní migrační pohyby v Československu v kontextu česko-slovenských vztahů. Program seminára je možné stiahnuť tu:
LBC program 2016