26. ročník Libereckého seminára

17. – 19. augusta 2016 sa v Liberci uskutoční 26. ročník seminára Česko-slovenské vztahy, tentokrát na tému Nechtění spoluobčané. Program a prihlášku nájdete tu:
CSvztahy2016-program

CSvztahy-prihlaska2016