Odloženie zasadnutia česko-slovenskej komisie historikov v Košiciach

25.03.2020 18:36

Česko-slovenská komisia historikov odkladá svoje zasadnutie v Košiciach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na apríl 2021. 

—————

Späť