Eduard KUBŮ – Historiografický obraz „velkých majetkových přesunů“ v českých zemích / Československu období konce 30. až konce 40. let 20. století