Attila Simon – V tieni súperenia dvoch revolúcií. Južné Slovensko počas obdobia prechodu (jeseň 1918 – leto 1919)