Monika Kapráliková – Česko-slovenské vzťahy na poli knižnej kultúry (1918–1939)