Vladimír Goněc – Evropské paralely pro scestí a selhání federalistického myšlení v prostoru bývalého Československa