Blažena Pavlovkinová – Filozofia a svetonázor v recepcii členov slovenského spolku „Detvan“ v Prahe do roku 1900