Katarína Lukáčová, Miriama Filčáková – K perspektívam školského dejepisu v kontexte elektronických médií