Konferencia v Liberci Informačný boj o Československo / v Československu

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Vzdelávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pod patronáciou Česko-slovenskej komisie historikov vás pozývajú na XXIII. ročník libereckého seminára Česko-slovenské vztahy / Slovensko-české vzťahy pre učiteľov dejepisu a občianskej náuky, historikov a archivárov v rámci päťročného cyklu Československo v letech 1945 – 1989 na tému Informačný boj o Československo / v Československu. Konferencia sa uskutoční 22. a 23. augusta 2013 v Liberci. Prihlášku a program nájdete v prílohách.
prihlaska2013

Česko-slovenské vztahy 2013 Liberec – program