Vedecký seminár Mesto a región na novej hranici / Nová hranica v meste a regióne

 International Visegrad Fund (21110109)
Česko-slovenská komisia historikov
Katedra histórie PF Univerzity J. Selyeho

 

Vás pozývajú na medzinárodný vedecký seminár

dňa 1.6.2011 

Mesto a región na novej hranici / Nová hranica v meste a regióne

Konferenčne centrum UJS – Hradná 2, Komárno

Stiahnúť program: program_Komárno