Jan Rychlík – Revoluce národní a sociální 1848/1849 Uhry v Rakousku, Slovensko v Uhrách: revoluce v revoluci