Jan Rychlík – II. kongres českých polonistických a polských bohemistických studií