Roman Holec – Česko-slovenská komisia historikov vo svetle vyznamenaní a cien