Zdeněk Pokluda – Bibliografické ohlédnutí na téma Baťa