Ľudovít Hallon – Vzťah koncernu Baťa k režimu Slovenskej republiky 1939–1945 na stránkach časopisu Budovateľ