Jan Rychlík – Vzpomínka na založení Česko-slovenské/Slovensko-české komise historiků