Igor Lichtej – Český lekár Bohuslav Albert a jeho priekopnícka činnosť na Podkarpatskej Rusi v rokoch 1919–1927