Viliam Kratochvíl – Čo má zostať z veľkého sveta histórie, keď vstúpi do sveta výučby dejepisu? (možné podnety k diskusii)