Lucia Tokárová – Informačný systém Elektronický archív Ministerstva vnútra Slovenskej republiky