XXVII. ročník Libereckého semináře 16. – 18. 08. 2017

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pod patronací Česko-slovenské komise historiků, pod záštitou náměstka primátora statutárního města Liberec PhDr. Ivana Langra a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vojenským historickým ústavem Bratislava a Severočeským muzeem v Liberci pořádají v dnech 16. – 18. srpna 2017 XXVII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy – Slovensko-české vzťahy – Liberecký seminář 2017 na téma Člověk a moc – politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva (v rámci dvouletého cyklu Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39-1945).

Program zde

CSvztahy2017-program