Vyšla Česko-slovenská historická ročenka 2016

Vo vydavateľstve Veda vyšiel v septembri 2018 dvadsiaty zväzok Česko-slovenskej historickej ročenky (2016). Obsahuje štúdie z dvoch podujatí komisie, zo seminára o 1. svetovej vojne Umenie vo vojne – Vojna v umení (Bratislava 2014) a Podkarpatská Rus a etnoidentifikačné procesy na jej území v prvej polovici 20. storočia (Prešov 2016). Jej obsah nájdete v sekcii Česko-slovenská historická ročenka.