Vyšla Česko-slovenská historická ročenka 2013

V týchto dňoch sa do distribúcie dostal nový zväzok Česko-slovenskej historickej ročenky, s vročením 2013. Ide už o 18. zväzok ročenky, ktoré Česko-slovenská komisia vydáva od roku 1996. Ročenka 2013 vyšla za nezištnej podpory Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Obsahuje materiály z vedeckého seminára Viditeľná i skrytá… Česko(moravsko) – slovenská hranica v 20. storočí, ktorý sa konal v apríli 2012 v Skalici. Ročenka tiež obsahuje štúdie k česko-slovenským vzťahom a česko-sloveským dejinám, dokumenty, recenzie a pravidelnú rubriku Zo života komisie.

Obsah ročenký je možné stiahnuť tu:

obsah 2013