Seminár Doprava v kontexte česko-slovenských vzťahov

Slovensko-česká komisia historikov počas svojho zasadnutia v Žiline poriada v spolupráci s domácou Fakultou humanitných vied Žilinskej univerzity, Historickým ústavom SAV a Slovenskou historickou spoločnosťou seminár Doprava v kontexte česko-slovenských vzťahov. Uskutoční sa v stredu 26. apríla 2017, program je možné stiahnuť tu:

program seminára