Seminár Čs. komisie historikov v Bratislave 11. mája 2022

Česko-slovenská komisia historikov

Vzdělávací nadace Jana Husa

Filozofická fakulta UK

Ústav slovenskej literatúry SAV v.v.i.

Slovenská historická spoločnosť

 

Vás pozývajú dňa 11. 5. 2022 (streda) na vedecký seminár

 

Česko-slovenské vzťahy a kultúra

 

Filozofická fakulta UK, Gondova 2, č. dv. 140 so začiatkom o 9,00 hod.

 

 

Program seminára:

 

I.

Jana Piroščáková (ÚSL SAV Bratislava)

Slovenské pohádky a pověsti Boženy Němcovej

 

II.

Anna Zelenková (Slovanský ústav AV ČR Praha)

Česká inteligencia v procese budovania slovenskej vzdelanosti a kultúry

 

Monika Kapráliková

Česko-slovenské vzťahy na poli knižnej kultúry (1918 – 1939)

 

Karol Csiba (ÚSL SAV Bratislava)

Peripetie vzťahu medzi Elánom a Přítomnosťou (poznámky k podobe kultúrnych vzťahov medzi dvoma medzivojnovými periodikami)

 

12,30 – 14,00 Poludňajšia prestávka

 

III.

Dana Hučková (ÚSL SAV Bratislava)

František Votruba – propagátor slovenskej literatúry v Čechách

 

Zdeněk Doskočil (HÚ AV ČR Praha)

Ladislav Novomeský v Památníku národního písemnictví – drobný příspěvek k problematice knižní kultury v oblasti česko-slovenských vztahů

 

Radoslav Passia (ÚSL SAV Bratislava)

Biliterárnosť Ladislava Grosmana

 

IV.

Mira Nábělková (FF UK Praha)

Pestovanie bilingvizmu a biliterárnosti ako integrálna zložka česko-slovenských vzťahov v 20. storočí