Jan Rychlík: Češi a Slováci ve 20. století

Kniha podáva systematický výklad o rozdieloch vo vnímaní Československa ako spoločného štátu u Čechov a Slovákov v rôznych etapách existencie spoločného štátu a analyzuje jednotlivé konfliktné situácie vo vzťahoch oboch národov v medzivojnovom i povojnovom období.